HAFELE
HAFELE
HAFELE
HAFELE
HAFELE
-25%
BẾP GAS 2 VÙNG NẤU HAFELE 533.02.849
Quà tặngQuà tặng
-25%
BẾP GAS 3 VÙNG NẤU HAFELE HC-G783A
Quà tặngQuà tặng

BẾP GAS 3 VÙNG NẤU HAFELE HC-G783A

5.240.000đ 6.990.000đ
BẾP GAS HAFELE HC-G802B
Quà tặngQuà tặng
BẾP GAS HAFELE HC-G802C
Quà tặngQuà tặng
BẾP GAS DOMINO HAFELE HC-G301B
Quà tặngQuà tặng
BẾP GAS ÂM HAFELE HC-863B
Quà tặngQuà tặng
-25%
BẾP GAS ÂM HAFELE HC-G782A
Quà tặngQuà tặng

BẾP GAS ÂM HAFELE HC-G782A

4.490.000đ 5.990.000đ
-30%
MÁY HÚT MÙI ÂM BÁN PHẦN HAFELE HH-TI90D (539.81.085)
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-TT70A
Quà tặngQuà tặng

MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-TT70A

3.590.000đ 4.490.000đ
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE GẮN TƯỜNG CHỮ T HH-WT70A
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM BÁN PHẦN HH-S70A
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM BÁN PHẦN HH-SG70A
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-S90A
Quà tặngQuà tặng

MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-S90A

4.790.000đ 5.990.000đ
-25%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-S60A
Quà tặngQuà tặng

MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-S60A

3.740.000đ 4.990.000đ
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HC-WI90C
Quà tặngQuà tặng
-25%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-BI79A
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-BI72A
Quà tặngQuà tặng

MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-BI72A

12.550.000đ 15.690.000đ
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WVGS90A
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WVG90C
Quà tặngQuà tặng
-30%
MÁY HÚT MÙI ÂM BÁN PHẦN HAFELE HH-TI90D (539.81.085)
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM BÁN PHẦN HH-S70A
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM BÁN PHẦN HH-SG70A
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-S90A
Quà tặngQuà tặng

MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-S90A

4.790.000đ 5.990.000đ
-25%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-S60A
Quà tặngQuà tặng

MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-S60A

3.740.000đ 4.990.000đ
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-TI60D (539.81.083)
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-TG60E
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-TG90E
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-TT70A
Quà tặngQuà tặng

MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-TT70A

3.590.000đ 4.490.000đ
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WVG90C
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WVG80E
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WVS90A
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WVG90B
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WVG80D
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG HAFELE HH-WVG80C
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WVG90A
Quà tặngQuà tặng
CHẬU RỬA ĐÁ HAFELE ANTONIUS HS-GSD10050
Quà tặngQuà tặng
-22%
Chậu đá Häfele HS19-GEN2S90
Quà tặngQuà tặng

Chậu đá Häfele HS19-GEN2S90

8.180.000đ 10.490.000đ
CHẬU ĐÁ HAFELE HS19-GEN1S60
Quà tặngQuà tặng
CHẬU ĐÁ HAFELE HS20-GEN1R60
Quà tặngQuà tặng
CHẬU ĐÁ HAFELE HS20-GED1R60
Quà tặngQuà tặng
CHẬU ĐÁ HAFELE HS19-GED1R60
Quà tặngQuà tặng
CHẬU ĐÁ HAFELE ANTONIOUS HS20-GED1S60
Quà tặngQuà tặng
-26%
CHẬU ĐÁ HAFELE HS20-GEN2S80
Quà tặngQuà tặng

CHẬU ĐÁ HAFELE HS20-GEN2S80

9.660.000đ 12.990.000đ
CHẬU RỬA ĐÁ HAFELE HS20-GKD1S60
Quà tặngQuà tặng
-25%
VÒI RỬA NÓNG LẠNH HAFELE HT19-GH1P278
Quà tặngQuà tặng
-25%
VÒI BẾP HAFELE GRANITE TITUS HT-G280
Quà tặngQuà tặng

VÒI BẾP HAFELE GRANITE TITUS HT-G280

2.850.000đ 3.790.000đ
-25%
VÒI RỬA ĐÁ HAFELE HF-GM401
Quà tặngQuà tặng

VÒI RỬA ĐÁ HAFELE HF-GM401

6.090.000đ 8.120.000đ
-25%
VÒI BẾP HAFELE GRANITE AUGUSTUS HT-G270
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY RỬA BÁT ÂM BÁN PHẦN HAFELE HDW-HI60B
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY RỬA CHÉN ÂM BÁN PHẦN HAFELE HDW-HI60C
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY RỬA BÁT ÂM BÁN PHẦN HAFELE HDW-HI45A
Quà tặngQuà tặng
-30%
BẾP TỪ ĐƠN HAFELE HSI-21FW (536.61.990)
Quà tặngQuà tặng
-20%
BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU HAFELE HC-I3732A
Quà tặngQuà tặng

BẾP TỪ 2 VÙNG NẤU HAFELE HC-I3732A

10.870.000đ 13.590.000đ
-20%
BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU HAFELE HC-I773D
Quà tặngQuà tặng

BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU HAFELE HC-I773D

18.470.000đ 23.090.000đ
-20%
BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU HAFELE HC-I603D
Quà tặngQuà tặng

BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU HAFELE HC-I603D

15.910.000đ 19.890.000đ
-20%
BẾP TỪ HAFELE 4 VÙNG NẤU HC-I604D
Quà tặngQuà tặng

BẾP TỪ HAFELE 4 VÙNG NẤU HC-I604D

15.660.000đ 24.090.000đ
-20%
BẾP TỪ HAFELE ĐA VÙNG NẤU HC-IF60D
Quà tặngQuà tặng

BẾP TỪ HAFELE ĐA VÙNG NẤU HC-IF60D

17.740.000đ 27.290.000đ
-20%
BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU HAFELE HC-IF77D
Quà tặngQuà tặng

BẾP TỪ 3 VÙNG NẤU HAFELE HC-IF77D

16.660.000đ 24.090.000đ
-20%
BẾP TỪ HAFELE 2 VÙNG NẤU HC-I772D
Quà tặngQuà tặng

BẾP TỪ HAFELE 2 VÙNG NẤU HC-I772D

16.790.000đ 20.990.000đ
-20%
BẾP TỪ DOMINO HAFELE HC-I302B
Quà tặngQuà tặng

BẾP TỪ DOMINO HAFELE HC-I302B

11.990.000đ 14.990.000đ
-20%
BẾP TỪ HAFELE HC-I603B
Quà tặngQuà tặng

BẾP TỪ HAFELE HC-I603B

15.190.000đ 18.990.000đ
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE GẮN TƯỜNG CHỮ T HH-WT70A
Quà tặngQuà tặng
-20%
BẾP ĐIỆN HAFELE 3 VÙNG NẤU HC-R603D
Quà tặngQuà tặng
-20%
BẾP ĐIỆN 2 VÙNG NẤU HAFELE HC-R772D
Quà tặngQuà tặng
-50%
BẾP ĐIỆN DOMINO HAFELE HC-R302A
Quà tặngQuà tặng

BẾP ĐIỆN DOMINO HAFELE HC-R302A

4.990.000đ 9.990.000đ
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE GẮN TƯỜNG CHỮ T HH-WT70A
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HC-WI90C
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WVGS90A
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WVG90C
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WVG80E
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WVS90A
Quà tặngQuà tặng
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WI60B
Quà tặngQuà tặng
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WI70C
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WG90B
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WI90B
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÁP TƯỜNG HH-WVG90B
Quà tặngQuà tặng
-30%
TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HAFELE 534.14.020
Quà tặngQuà tặng

TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HAFELE 534.14.020

19.490.000đ 29.990.000đ
TỦ RƯỢU ĐỘC LẬP HW-G33A
Quà tặngQuà tặng
TỦ RƯỢU ÂM HAFELE HW-B36A
Quà tặngQuà tặng
-30%
TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HAFELE HF-MULB
Quà tặngQuà tặng

TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HAFELE HF-MULB

23.850.000đ 36.690.000đ
TỦ RƯỢU HAFELE HW-G32A
Quà tặngQuà tặng
-30%
TỦ LẠNH HAFELE SIDE BY SIDE HF-SBSIC
Quà tặngQuà tặng

TỦ LẠNH HAFELE SIDE BY SIDE HF-SBSIC

32.200.000đ 45.990.000đ
-30%
TỦ LẠNH HAFELE SIDE-BY-SIDE HF-SBSIB
Quà tặngQuà tặng

TỦ LẠNH HAFELE SIDE-BY-SIDE HF-SBSIB

48.990.000đ 69.990.000đ
-30%
TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HAFELE 534.14.020
Quà tặngQuà tặng

TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HAFELE 534.14.020

19.490.000đ 29.990.000đ
-30%
TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HAFELE HF-MULB
Quà tặngQuà tặng

TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HAFELE HF-MULB

23.850.000đ 36.690.000đ
-30%
TỦ LẠNH HAFELE SIDE BY SIDE HF-SBSIC
Quà tặngQuà tặng

TỦ LẠNH HAFELE SIDE BY SIDE HF-SBSIC

32.200.000đ 45.990.000đ
-30%
TỦ LẠNH HAFELE SIDE-BY-SIDE HF-SBSIB
Quà tặngQuà tặng

TỦ LẠNH HAFELE SIDE-BY-SIDE HF-SBSIB

48.990.000đ 69.990.000đ
-30%
TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HAFELE 534.14.020
Quà tặngQuà tặng
-30%
TỦ LẠNH SIDE BY SIDE HAFELE HF-MULB
Quà tặngQuà tặng
-30%
TỦ LẠNH HAFELE SIDE BY SIDE HF-SBSIC
Quà tặngQuà tặng
-30%
TỦ LẠNH HAFELE SIDE-BY-SIDE HF-SBSIB
Quà tặngQuà tặng
-20%
BẾP ĐIỆN DOMINO HAFELE 2 VÙNG NẤU HC-R302D
Quà tặngQuà tặng
-20%
BẾP TỪ DOMINO HAFELE 2 VÙNG NẤU HC-I302D
Quà tặngQuà tặng
-50%
BẾP ĐIỆN DOMINO HAFELE HC-R302A
Quà tặngQuà tặng

BẾP ĐIỆN DOMINO HAFELE HC-R302A

4.990.000đ 9.990.000đ
-20%
BẾP TỪ DOMINO HAFELE HC-I302B
Quà tặngQuà tặng

BẾP TỪ DOMINO HAFELE HC-I302B

11.990.000đ 14.990.000đ
-25%
ẤM ĐUN NƯỚC THỦY TINH HAFELE T-602C
Quà tặngQuà tặng
-25%
ẤM ĐUN NƯỚC HAFELE T-907B
Quà tặngQuà tặng

ẤM ĐUN NƯỚC HAFELE T-907B

590.000đ 790.000đ
-25%
LÒ VI SÓNG ĐỘC LẬP HAFELE HW-F23B
Quà tặngQuà tặng
-25%
LÒ NƯỚNG KẾT HỢP VI SÓNG HAFLE HO-F36A
Quà tặngQuà tặng
-20%
LÒ VI SÓNG ÂM TỦ HAFELE HM-B38B
Quà tặngQuà tặng

LÒ VI SÓNG ÂM TỦ HAFELE HM-B38B

10.390.000đ 12.990.000đ
-20%
LÒ VI SÓNG ÂM TỦ HAFELE HM-B38A
Quà tặngQuà tặng

LÒ VI SÓNG ÂM TỦ HAFELE HM-B38A

7.990.000đ 9.990.000đ
LÒ VI SÓNG ÂM TỦ HAFELE HM-B38C
Quà tặngQuà tặng
-20%
LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG HAFELE HM-B38D 538.31.200
Quà tặngQuà tặng
NỒI HAFELE 531.08.007
Quà tặngQuà tặng
CHẢO CHỐNG DÍNH HAFELE
Quà tặngQuà tặng
-25%
BỘ NỒI CHẢO HAFELE 531.08.043 MÀU ĐEN
Quà tặngQuà tặng
-25%
BỘ NỒI CHẢO HAFELE 531.08.042 MÀU ĐỎ
Quà tặngQuà tặng
-25%
BỘ NỒI HAFELE 531.08.040
Quà tặngQuà tặng

BỘ NỒI HAFELE 531.08.040

2.990.000đ 3.990.000đ
-25%
BỘ NỒI HAFELE 531.08.001
Quà tặngQuà tặng

BỘ NỒI HAFELE 531.08.001

3.070.000đ 4.090.000đ
-25%
BỘ NỒI HAFELE 531.08.000
Quà tặngQuà tặng

BỘ NỒI HAFELE 531.08.000

3.070.000đ 4.090.000đ
-40%
COMBO BẾP ĐIỆN TỪ - HÚT MÙI - NỒI TỪ - MÁY ÉP TRÁI CÂY HF25
Quà tặngQuà tặng

COMBO BẾP ĐIỆN TỪ - HÚT MÙI - NỒI TỪ - MÁY ÉP TRÁI CÂY HF25

18.500.000đ 31.059.000đ
COMBO BẾP ĐIỆN TỪ - HÚT MÙI - NỒI TỪ - MÁY ÉP TRÁI CÂY HF25
-25%
BỘ NỒI HAFELE 531.08.040
Quà tặngQuà tặng
-25%
BỘ NỒI HAFELE 531.08.001
Quà tặngQuà tặng
-25%
BỘ NỒI HAFELE 531.08.000
Quà tặngQuà tặng
-25%
BỘ NỒI CHẢO HAFELE 531.08.043 MÀU ĐEN
Quà tặngQuà tặng
-25%
BỘ NỒI CHẢO HAFELE 531.08.042 MÀU ĐỎ
Quà tặngQuà tặng
-25%
BỘ NỒI HAFELE 531.08.040
Quà tặngQuà tặng

BỘ NỒI HAFELE 531.08.040

2.990.000đ 3.990.000đ
-25%
BỘ NỒI HAFELE 531.08.001
Quà tặngQuà tặng

BỘ NỒI HAFELE 531.08.001

3.070.000đ 4.090.000đ
-25%
BỘ NỒI HAFELE 531.08.000
Quà tặngQuà tặng

BỘ NỒI HAFELE 531.08.000

3.070.000đ 4.090.000đ
-25%
BỘ NỒI HAFELE 531.08.040
Quà tặngQuà tặng
-25%
BỘ NỒI HAFELE 531.08.001
Quà tặngQuà tặng
-25%
BỘ NỒI HAFELE 531.08.000
Quà tặngQuà tặng
NỒI HAFELE 531.08.007
Quà tặngQuà tặng
-40%
COMBO BẾP ĐIỆN TỪ - HÚT MÙI - NỒI TỪ - MÁY ÉP TRÁI CÂY HF25
Quà tặngQuà tặng

COMBO BẾP ĐIỆN TỪ - HÚT MÙI - NỒI TỪ - MÁY ÉP TRÁI CÂY HF25

18.500.000đ 31.059.000đ
COMBO BẾP ĐIỆN TỪ - HÚT MÙI - NỒI TỪ - MÁY ÉP TRÁI CÂY HF25
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-TT70A
Quà tặngQuà tặng

MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-TT70A

3.590.000đ 4.490.000đ
-25%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-BI79A
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-BI72A
Quà tặngQuà tặng

MÁY HÚT MÙI HAFELE ÂM TỦ HH-BI72A

12.550.000đ 15.690.000đ
-25%
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ HAFELE WIFI CF-8126S
Quà tặngQuà tặng
-30%
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ HAFELE CF-8209
Quà tặngQuà tặng

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ HAFELE CF-8209

4.890.000đ 6.990.000đ
-41%
MÁY VẮT NƯỚC CAM HAFELE GS-401
Quà tặngQuà tặng

MÁY VẮT NƯỚC CAM HAFELE GS-401

640.000đ 1.090.000đ
-41%
MÁY VẮT NƯỚC CAM HAFELE GS-401
Quà tặngQuà tặng
-25%
VÒI BẾP HAFELE MARCUS HT-C244
Quà tặngQuà tặng

VÒI BẾP HAFELE MARCUS HT-C244

3.670.000đ 4.890.000đ
-26%
VÒI BẾP NÓNG LẠNH HAFELE HT19-CH1F135-570.50.270
Quà tặngQuà tặng
-26%
VÒI BẾP NÓNG LẠNH RÚT DÂY HAFELE HT20-GH1P259
Quà tặngQuà tặng
-25%
VÒI BẾP HAFELE GRANITE TITUS HT-G280
Quà tặngQuà tặng

VÒI BẾP HAFELE GRANITE TITUS HT-G280

2.850.000đ 3.790.000đ
-26%
VÒI BẾP NÓNG LẠNH HAFELE HT19-CH2F285-570.51.050
Quà tặngQuà tặng
-25%
VÒI RỬA INOX HAFELE 570.51.020
Quà tặngQuà tặng

VÒI RỬA INOX HAFELE 570.51.020

2.320.000đ 3.090.000đ
-25%
VÒI RỬA GRANTEC HAFELE HF-GI511
Quà tặngQuà tặng

VÒI RỬA GRANTEC HAFELE HF-GI511

4.530.000đ 6.040.000đ
-25%
VÒI RỬA ĐÁ HAFELE HF-GM401
Quà tặngQuà tặng

VÒI RỬA ĐÁ HAFELE HF-GM401

6.090.000đ 8.120.000đ
-25%
VÒI BẾP HAFELE GRANITE AUGUSTUS HT-G270
Quà tặngQuà tặng
-25%
VÒI RỬA INOX HAFELE 566.32.201
Quà tặngQuà tặng

VÒI RỬA INOX HAFELE 566.32.201

2.640.000đ 3.520.000đ
-29%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF24
Quà tặngQuà tặng
-29%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF23
Quà tặngQuà tặng
-29%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF22
Quà tặngQuà tặng
-29%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF21
Quà tặngQuà tặng
-29%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF20
Quà tặngQuà tặng
-29%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF19
Quà tặngQuà tặng
-29%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF18
Quà tặngQuà tặng
-33%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF08
Quà tặngQuà tặng
-33%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF07
Quà tặngQuà tặng
-32%
COMBO BẾP + CHẬU RỬA + VÒI RỬA + BỘ NỒI HAFELE HF26
Quà tặngQuà tặng
-29%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF24
Quà tặngQuà tặng
-29%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF23
Quà tặngQuà tặng
-29%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF22
Quà tặngQuà tặng
-29%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF21
Quà tặngQuà tặng
-29%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF20
Quà tặngQuà tặng
-29%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF19
Quà tặngQuà tặng
-29%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF18
Quà tặngQuà tặng
-29%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF17
Quà tặngQuà tặng
-29%
COMBO CHẬU RỬA - VÒI RỬA HAFELE HF16
Quà tặngQuà tặng
-34%
COMBO BẾP - HÚT MÙI - CHẬU RỬA HF15
Quà tặngQuà tặng
-40%
COMBO BẾP ĐIỆN TỪ - HÚT MÙI - NỒI TỪ - MÁY ÉP TRÁI CÂY HF25
Quà tặngQuà tặng

COMBO BẾP ĐIỆN TỪ - HÚT MÙI - NỒI TỪ - MÁY ÉP TRÁI CÂY HF25

18.500.000đ 31.059.000đ
COMBO BẾP ĐIỆN TỪ - HÚT MÙI - NỒI TỪ - MÁY ÉP TRÁI CÂY HF25
-25%
BỘ DAO MUỖNG NĨA 24 MÓN HAFELE OLIVIA
Quà tặngQuà tặng
-25%
MÁY ÉP TRÁI CÂY HAFELE GS-353
Quà tặngQuà tặng

MÁY ÉP TRÁI CÂY HAFELE GS-353

1.120.000đ 1.490.000đ
-25%
MÁY ÉP TRÁI CÂY HAFELE GS-353
Quà tặngQuà tặng
-20%
MÁY ÉP CHẬM HAFELE HSJ-B30A MIỆNG RỘNG
Quà tặngQuà tặng
-25%
MÁY ÉP CHẬM HAFELE GS-133
Quà tặngQuà tặng

MÁY ÉP CHẬM HAFELE GS-133

2.990.000đ 3.990.000đ
-25%
MÁY ÉP CHẬM HAFELE GS-133
Quà tặngQuà tặng
-50%
HỘP TRỒNG CÂY EASYGROW TABLE BOX (T-BOX)
Quà tặngQuà tặng

Các thương hiệu khác